fbpx
Menu Shopping Cart Search

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Dermera-website (de ‘Site’) die eigendom is van en wordt geëxploiteerd Brock Beauty, Inc. en haar gelieerde onderneming Brock Beauty EU (“Brock Beauty”). De volgende voorwaarden (‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Site. U moet de Voorwaarden zorgvuldig lezen, omdat u door uw gebruik van de Site akkoord gaat met, en zich dient te houden aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken.

Geen enkel materiaal van deze Site mag op enige manier worden gekopieerd, vermenigvuldigd, geüpload, verzonden of verspreid. De Site, inclusief alle informatie en inhoud, zoals tekst, slogans, artikels, gegevens, pictogrammen, tekens, artwork, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, muziek en video’s (‘Inhoud’), is eigendom van Brock Beauty en beschermd door een handelsmerk of copyright onder Amerikaanse en/of buitenlandse wetten.

We behouden ons het recht voor om, met of zonder opgaaf van redenen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de producten en diensten die worden beschreven op de Site te herzien en ieder onderdeel van de Site te af te sluiten, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud van de Site alsmede functies en/of beschikbaarheid van de Site, en we zijn niet aansprakelijk hiervoor tegenover u of enige derde partijen. We kunnen ook regels opstellen en limieten opleggen voor het gebruik van de Site, of uw toegang tot een deel of het geheel van de Site beperken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarvoor aansprakelijk te zijn. We behouden ons het recht voor om deze regels en/of beperkingen op ieder moment te wijzigen, naar ons goeddunken.

Verboden gebruik

De Site mag worden gebruikt voor legale doeleinden en is alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, wat is beperkt tot het bekijken van de site en het kopen van producten.

Gedragingen die kunnen worden beschouwd als een strafbaar feit, aanleiding kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of de wet- en regelgeving van een stad, staat, land of groep landen overtreden, zijn verboden.

Het op enigerlei wijze proberen te beïnvloeden van de netwerken of de netwerkbeveiliging van de Site of Brock Beauty, of het gebruiken van de Site om onbevoegd toestemming te krijgen tot een ander computersysteem, is verboden.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

Brock Beauty publiceert informatie en artikelen op haar Sites voor het gemak en het vermaak van de bezoekers en klanten. Hoewel Brock Beauty haar best doet om nauwkeurige informatie te leveren, kunnen onbedoelde technische of feitelijke onjuistheden en typefouten niet worden uitgesloten. We behouden ons het recht voor op ieder moment correcties en wijzigingen door te voeren op de site zonder voorafgaande kennisgeving.

Brock Beauty biedt geen garantie dat de informatie op de Site van toepassing is op uw locatie of dat de producten die worden beschreven op de Site beschikbaar zijn voor verkoop op alle locaties.

U accepteert alle verantwoordelijkheden en risico’s met betrekking tot uw gebruik van de Site, die ‘als zodanig’ wordt aangeboden.

Brock Beauty biedt enkele garantie met betrekking tot sites die niet van Brock Beauty of van derden zijn en waarnaar u bent doorverwezen vanaf deze Site. De hyperlinks worden slechts aangeboden voor uw gemak, en Brock Beauty is niet aansprakelijk en biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, geschiktheid of veiligheid van informatie die wordt aangeboden op zulke sites die niet van Brock Beauty zijn. Brock Beauty is niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor producten of diensten die worden aanboden door of voor derden op de Site.

IN GEEN GEVAL ZIJN BROCK BEAUTY, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTIELEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS VAN INHOUD OF DIENSTEN AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, VERLIEZEN OF BOETES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE MANIER VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, OF DE PRESTATIES VAN DE SITE OF DE INHOUD EN DE MATERIALEN OF FUNCTIONALITEIT DIE WORDEN GEOPEND OP OF MIDDELS DE SITE, ZELFS ALS BROCK BEAUTY OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF ENIG INDIVIDU OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES.

Get Our Newsletter